ŁÓDŹ: 787 892 978
WARSZAWA-CENTRUM: 507 836 669
WARSZAWA-WILANÓW: 22 60 22 911
ZIELONA GÓRA: 570 020 080
GORZÓW WLKP: 663 108 888
NOWA SÓL: 663 109 999
NOWY DWÓR MAZ: 665 663 306
CIECHANÓW: 505 100 415
WROCŁAW: 799 066 220
STARGARD: 511 107 207
GDYNIA: 576 51 51 50
KIELCE: 515 803 822
SZCZECIN: 506 790 106
LEGNICA: 797 318 412
RZESZÓW: 690 431 353
KATOWICE: 534 722 721

Holistyczne Spa
Masażystki z Bali


MUZYKA SOLFEŻOWA

W salonach Orient Massage® wdrożono unikatową formułę holistycznego podejścia do zdrowia - Orient Holistic Therapy®, której ważnym elementem jest muzykoterapia, w tym muzyka solfeżowa.

Uważany za ojca teorii muzycznej Pitagoras zauważył, że niektóre pary dźwięków wykonane jednocześnie brzmią zgodnie, inne nie. Zbudował zatem monochord (w VI w. p.n.e.) - instrument muzyczny i zarazem przyrząd mierniczy. Za jego pomocą ustalił, że wzajemne stosunki wysokości dźwięków tworzących konsonans (interwał zgodnie brzmiący) wyrażają się w prostych liczbach. Kwinta - wyróżniająca się spośród innych dwudźwięków najstabilniejszym współbrzmieniem i stosunkiem ich częstotliwości - 3:2 - powinna stać się podstawą każdego systemu muzycznego. W następnych wiekach w muzyce europejskiej „mocny” interwał pitagorejski nie zawsze znajdował uznanie.

Pierwsze zasady opracowania pierwotnego, naturalnego i - wg dzisiaj modnego określenia - dźwięku uzdrawiającego przypisuje więc Pitagorasowi. Czyli autorowi, odkrywcy tzw. „złotego podziału” ze stosunkiem 3:2 dźwięków w strojeniu. Uznano, że ton podstawowy A powinien mieć częstotliwość 432Hz. Tę wysokość uznano również za ton uzdrawiający. Dzisiaj obowiązujący system strojenia za dźwięk podstawowy uznaje A=440 drgań na sekundę. Ta zasada obowiązuje w świecie, zgodnie z tzw. systemem równomiernie temperowanym. Siłą rzeczy sposób ten zaprzęgając matematykę (średnia arytmetyczna) do określenia wysokości dźwięków w skali 12 tonowej jest bardzo niedoskonały. Co oczywiście nie usprawiedliwia zwykłego fałszowania podczas śpiewania przez niektóre napuszone gwiazdki „chcące być piosenkarzami”. Nieczęsto podkreśla się, że współcześnie niektóre zespoły czy soliści wykonujący muzykę dawną, w nawiązaniu do jej tradycji, opierają stroje instrumentów - niejednokrotnie autentycznych, z minionych epok - na częstotliwości A=416Hz.

W ten sposób wymieniliśmy niejako pierwszy z 9 dźwięków solfeżowych, uznanych przez dr Horowitza w pracy ”Healing Codes for the Biological Apocalypse” za uzdrawiające, mogące poprawić funkcjonowanie organizmu. Częstotliwość ta (417Hz) ma odwracać bieg wydarzeń, ułatwiać przemiany. Pobudzać kreatywne myślenie, pasje, pogłębiać odczuwanie radości i przyjemności. Niekiedy może okazać się pomocna w uwolnieniu od agresji oraz zaakceptowaniu samego siebie i innych. Może pomóc pozbyć się nieśmiałości i ułatwić kontakty interpersonalne z płcią przeciwną. Poniżej prezentujemy działanie pozostałych dźwięków wg Horowitza:

  • 174Hz - ma uwalniać od podświadomych lęków i traum. Pomagać w uśmierzaniu bólu i wspierać pracę narządów wewnętrznych.
  • 285Hz - może przyspieszać rozwój świadomości oraz odbudowywać tkanki.
  • 396Hz - uwalniać powinna od poczucia winy i strachu. Manifestować zdrowie, materialne sukcesy, pewność siebie, wpływać na harmonijną pracę. Częstotliwość ma za zadanie zamianę negatywnych emocji na pozytywne i pozwalać osiągnąć wewnętrzny spokój.
  • 528Hz - to transformacja i cuda wg Horowitza (naprawa DNA). Częstotliwości tej autor teorii przypisuje olbrzymi wpływ na pracę naszego mózgu i na motywowanie DNA do transformacji. 528Hz umożliwiać winna powstanie stosownych zmian w obrębie komórek, pozwalać osiągać stabilność w sferze emocji i poprawiać energię oraz siły witalne. Szczególna we wpływie na osoby niezdecydowane, niepewne siebie, które mają problem z wyborem właściwej drogi życiowej, są zagubione i odczuwają strach przed zmianami w życiu.
  • 639Hz - to w muzyce solfeggio połączenie, relacje międzyludzkie. Częstotliwość ta może okazać się pomocna przede wszystkim w zmaganiu się ze zranieniem, emocjonalnym ciężarem po rozstaniu, wybaczeniu i uwolnieniu od urazów, traum, przykrości. Jest także pomocna w problemach z wyrażaniem i nazywaniem uczuć, z uzależnieniem emocjonalnym, oziębłością emocjonalną, redukcji zaborczości, zazdrości, depresji, pesymizmu i różnych negatywnych emocji.
  • 741Hz - budzenie intuicji, dlatego też bywa odpowiednia dla osób, mających problemy z asertywnością, pewnością siebie, krytyką i podatnością na manipulację. Pozwala poradzić sobie z ekspresją i swobodnym wyrażeniem siebie i swojej opinii, kreatywnością oraz brakiem swojego zdania.
  • 852Hz - powrót do duchowości. Częstotliwość winna pomagać przywrócić prawdę i duchowe przekonania. W szczególności dedykowana jest osobom, które mają materialistyczne podejście do życia, wszystko i wszystkich traktują przedmiotowo i dążą wyłącznie do zaspokojania potrzeb materialnych.
  • 963Hz - przebudzenie, powrót do naturalnego stanu. Częstotliwość ta - wg solfeżystów - ma aktywować do pracy szyszynkę, która jest odpowiedzialna za produkcję melatoniny (hormonu snu).Dlatego też słuchanie takich dźwięków zaleca się osobom chronicznie zmęczonym, żyjącym w nieustannym stresie oraz mającym problemy z bezsennością i zachwianiem rytmu dobowego.

Musimy jednak pamiętać, iż dźwięki solfeżowe muszą być użyte w kombinacjach, czyli kompozycjach, ażeby były "strawne" dla ucha. Tak jak wszystkie utwory muzyczne - tworzone w innych skalach - będą nam się podobały lub nie. I tak należy - intuicyjnie - odbierać całą muzykę, pamiętając słowa Szostakowicza: "Im więcej muzyki będziemy słuchać, tym lepsi staniemy się sami".

ORIENT MASSAGE®
Piękno. Zdrowie. Harmonia.